Geen producten (0)

Opgesteld 20-10-2020

De Algemene voorwaarden van wandplankonline.nl zijn van toepassing op alle bestellingen,

diensten en leveringen van producten van wandplankonline.nl (hierna ook aangeduid als 'de

verkoper') aan consumenten (hierna aangeduid als 'de koper') via de

webwinkel www.wandplankonline.nl.

 1. Algemeen

Op alle bestellingen, diensten en leveringen aan consumenten via de webwinkel

www.Schuifdeur-totaal.nl zijn de onderhavige verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden

van toepassing. Op alle bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene voorwaarden

van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Voordat de overeenkomst

gesloten wordt, dient u akkoord te gaan met de Algemene voorwaarden.

 1. Prijzen

Alle prijzen zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief verzendkosten. Voordat de

overeenkomst gesloten wordt zal de totaalprijs getoond worden.

 1. Verzendkosten

Voor verzending van uw bestelling brengt wandplankonline.nl verzendkosten in rekening.

Verzendkosten variëren van € 3,95 euro tot en met €68,00 euro afhankelijk van

afmetingen en gewicht. Bij meerdere Wandplanken rekenen wij mogelijk meer voor onze verzendkosten.

Voor al onze wandplanken geldt dat wij rekenen met een standaard tarief van € 10,00 euro aan verzendkosten.

Onder aan onze homepage vind u onder het kopje 'Verzendkosten' meer over onze

Verzend tarieven. Neem voor meer informatie hierover contact op via info@wandplank.nl

Wij verzenden uw bestelling in één of meerdere pakketten.

 1. Betaling

De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment van aanvaarding door de

koper van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Indien de koper

het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Wandplankonline.nl onverwijld

langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de

ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de koper de overeenkomst

ontbinden. Na een bestelling ontvangt u een bevestiging per e-mail met daarin een overzicht

van uw bestelling en de totale kosten inclusief de verzendkosten. Een bestelling wordt

geleverd na betaling. U kunt direct online betalen door middel van iDEAL (aanbevolen)

of door middel van overboeking. Wilt u bij betaling via overboeking de laatste vier

nummers van uw bestelnummer vermelden?

 1. Levering

Wandplankonline.nl streeft er naar dat alle voorraad artikelen binnen 3-5 werkdagen geleverd worden

na ontvangst van de betaling, m.u.v. maatwerk artikelen.Hiervoor geld de levertijd vermeld bij het betreffende product van uw keuze. Er wordt altijd gestreefd naar een zo snel

mogelijke levering. Mocht de verzending van uw pakket om een of andere reden niet door

ons vervoersbedrijf of een andere vervoerder binnen 3-5 werkdagen niet mogelijk zijn, dan

wordt telefonisch of per e-mail contact met u opgenomen. Indien Wandplankonline uw

bestelling binnen 10 werkdagen niet dan wel slechts gedeeltelijk kan uitvoeren, dan wordt u

hiervan op de hoogte gesteld en heeft u de mogelijkheid de bestelling kosteloos te annuleren.

Wandplankonline.nl raadt u aan de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te

inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen 7 werkdagen schriftelijk te melden.

 1. Retourneren/Garantie

Wij geven om onze producten en doen logischerwijze ons best om deze in topconditie aan u te leveren. Toch komt het wel eens voor dat er een bestelling kapot gaat tijdens transport of dat er iets anders gebeurt waardoor u aanspraak kunt maken op garantie. Wettelijk gezien bent u verplicht om binnen twee maanden na constatering van het gebrek melding bij ons hierover te maken. Indien het gebrek binnen de garantie valt, dan zullen wij kosteloos zorg dragen voor reparatie of vervanging.

Wandplankonline.nl doet er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Het aanbod zal

tevens een zichttermijn van 14 dagen inhouden, ingaande de dag na ontvangst door of namens

de koper. Tijdens de zichttermijn heeft de koper herroepingrecht, waarbij hij de mogelijkheid

heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan tegen vergoeding van de

rechtstreekse kosten van terugzending, de ontvangen goederen te retourneren. Beperkingen of

uitsluitingen van de zichttermijn - op grond van de specifieke aard van de betreffende

goederen - zullen duidelijk in het aanbod worden vermeld. Tijdens deze termijn zal de koper

zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Indien hij van zijn herroepingrecht

gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren - indien redelijkerwijze

mogelijk - in de originele verpakking aan Wandplankonline.nl retourneren, conform de door

Wandplankonline.nl verstrekte instructies. De verzendkosten van retourneringen zijn voor

rekening van de koper. Wandplankonline.nl zal het aankoopbedrag binnen 14 dagen het

retourneren aan de koper terugbetalen, inclusief de betaalde kosten van toezending. Indien de

koper een (deels) verkeerde bestelling heeft ontvangen zal Wandplankonline.nl zorgdragen

voor het verzenden van de juiste artikelen, zodat u de juiste bestelde artikelen alsnog geleverd

krijgt, na ontvangst van uw teruggezonden artikelen. Er geldt een uitzondering op alle

maatwerk artikelen. Op maat gemaakte producten kunnen niet worden

omgeruild/geretourneerd tenzij Wandplankonline.nl verkeerd geleverd heeft dus niet bij

verkeerd inmeten door de consument. Onder op maat gemaakte producten verstaan we o.a

onze deuren en wandplanken collectie.

Op al onze producten m.u.v. de hierboven genoemde maatwerkproducten geven wij 2 jaar

garantie, mochten zich binnen deze periode gebreken zichtbaar worden die terug te herleiden

zijn door een fabricatiefout dan zullen wij u een nieuw product toezenden, voorwaarde is wel

dat u de originele factuur en aankoopnota nog in uw bezit heeft. Wij behouden ons het recht

tot garantie door verkeerd gebruik of onzorgvuldigheid.

Voor onze producten van hout zoals wandplanken en deuren, geven wij 6 maanden garantie!

Gebreken dienen binnen deze periode schriftelijk aan ons gemeld te worden. Na deze periode

van 6 maanden vervalt de volledige garantie omdat wij geen invloed hebben op de

leefomgeving van de deur zoals het gebruik en klimaat waardoor deze producten mogelijk

kunnen vervormen en daardoor onbruikbaar kunnen worden. Onze deuren moeten binnen

deze periode functioneel en schuifbaar blijven, is dit niet het geval en loopt een deur vast door

extreme kromming dan gaan we kijken wat de oorzaak hiervan kan zijn en hier indien nodig

een nieuwe deur voor maken.

Voor deuren die voor badkamers gemaakt worden geld hierop een uitzondering, door de

extreme temperatuurverschillen en het vochtige klimaat kunnen wij geen garantie geven op

deuren (m.u.v. deuren met een stalen kader) die hier toegepast worden.

Als vuistregel bij deuren mag de volgende regel worden toegepast:

Op kromtrekken is een afwijking tot 10 mm acceptabel.

De beperkte garantietermijn op het kromtrekken geldt alleen als er geen hinderlijke gevolgen zijn

waardoor de deur niet vrij kan schuiven of scharnieren.

Voor wandplanken en deuren die door ons zijn afgewerkt met een kleurbehandeling zoals een olie/verf of beits behandeling geldt dat dit bij in ontvangst neming van het product hier geen hinderlijke gebreken aan te vinden zijn.

Echter geven wij geen lange termijn garantie op onze kleur behandelingen.

Vanwege de gevolgen van temperatuurverschillen, lichtval en vochtpercentages is het mogelijk dat bij uw behandelde product verkleuringen en/of scheuringen ontstaan ten gevolge van deze omstandigheden.

 1. Klachten

Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. We raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@Wandplankonline.nl. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om uw geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur via https://www.webwinkelkeur.nl/kennisbank/consumenten/geschil/. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

 

 1. Aansprakelijkheid

Alle producten uit het assortiment van Wandplankonline.nl worden met de grootst mogelijke

zorg gemaakt. Eventuele klachten kunt u schriftelijk, telefonisch of per e-mail aan ons

voorleggen. Wandplankonline.nl is niet aansprakelijk voor het verkeerd of onjuist gebruik van

de producten. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor eventuele schade van onze producten of de

achterliggende constructie bij het monteren ervan . Ook is het mogelijk dat de kleur van de

afgebeelde artikelen op onze webshop af kunnen wijken van de werkelijkheid.

Verpakkingsmateriaal dient buiten bereik van kinderen te worden gehouden.

 1. Overmacht

In geval van overmacht is verkoper niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de koper

ontstane schade, behoudens en voor zover verkoper als gevolg van de overmacht situatie een

voordeel heeft gehad dat hij bij correcte nakoming niet zou hebben gehad.

 1. Privacy-statement

De door de koper aan Wandplankonline.nl beschikbaar gestelde persoonsgegevens zullen

uitsluitend door Wandplankonlinel.nl worden gebruikt en zullen in geen geval aan derden ter

beschikking worden gesteld, tenzij dat noodzakelijk is voor betalingstransacties en bezorging

van de bestelling.

 

 1. Vragen

Als u vragen, klachten of suggesties heeft, dan wordt Schuifdeur-totaal.nl daarvan graag

telefonisch of per e-mail op de hoogte gebracht.

 1. Privacy

Schuifdeur-totaal.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar webshop

www.Wandplankonline.nl en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons

verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend om de

bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Klantgegevens worden door

ons alleen opgeslagen en verwerkt met inachtneming van de bepalingen van de Wet

Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Voor overige toepassing zullen wij deze gegevens

uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Schuifdeur-totaal.nl zal uw persoonlijke gegevens

niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die

betrokken zijn bij het uitvoeren van uw bestelling ten behoeve van het uitvoeren van deze

bestelling.Wandplankonline.nl verkoopt uw gegevens niet. Wij geven uw persoonlijke

gegevens, waarbij inbegrepen uw adres en e-mailadres, niet door aan derden. Hiervan

uitgesloten zijn de bedrijven die wij inschakelen voor de uitvoering van onze orders en die

voor de afwikkeling van de bestelling bepaalde gegevens nodig hebben (bijvoorbeeld

vervoerders waardoor de levering verzorgd wordt). In alle gevallen worden uitsluitend de

minimaal noodzakelijke gegevens doorgegeven.

Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw

gegevens omgaan.

 1. Inlichtingen

Al uw persoonlijke gegevens kunt u te allen tijde kosteloos opvragen, corrigeren, intrekken of

verwijderen. Neemt u hiertoe contact met ons op via info@Wandplankonline.nl.

 1. Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw

computer. In onze on-line winkel gebruiken wij cookies om uw klantgegevens op te slaan. Bij

een volgend bezoek aan onze winkel kunnen deze gegevens snel worden opgeroepen. Dankzij

deze cookies hoeft u niet telkens opnieuw deze gegevens in te vullen. U kunt uw browser zo

instellen dat u tijdens het winkelen op www.Wandplankonline.nl geen cookies ontvangt.

 1. Gebruikersvoorwaarden en Disclaimer

Welkom bij www.Wandplankonline.nl . De domeinnaam www.Wandplankonline.nl , als ook

de website die bereikbaar is onder het domein www.Wandplankonline.nl (hierna: ‘Website’) is

in eigendom van Schuifdeur-totaal.nl geregistreerd in Nederland onder KvK nummer

68268548, en gevestigd en kantoorhoudende te Westerhaar aan de (7676 DH) Kalmoes 10.

Deze Gebruikersvoorwaarden en Disclaimer (hierna gezamenlijk: ‘Voorwaarden) zijn van

toepassing op het gebruik van de Webshop. Doordat u zich op de Website begeeft verklaart u

zich uitdrukkelijk akkoord met de Voorwaarden. Indien u zich niet kunt vinden in de

Voorwaarden, verzoeken wij u vriendelijk het gebruik van de Website te staken.

De inhoud en lay-out van de Website zijn auteursrechtelijk beschermd. Dit houdt onder meer

in dat het, behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, verboden is de inhoud van

deze Website te vermenigvuldigen, door te sturen, te verspreiden of tegen betaling aan derden

ter beschikking te stellen, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van

Schuifdeur-totaal.nl . Tevens worden alle mogelijke rechten op deze Website en de inhoud

daarvan uitdrukkelijk voorbehouden.

Ondanks de constante zorg en aandacht die aan de samenstelling van de Website wordt

besteed, geeft Wandplankonline.nl geen garanties ten aanzien van de volledigheid en / of

juistheid van de informatie die op of via de Website openbaar wordt gemaakt. Bovendien

geeft zij geen garantie dat het gebruik van de Website zal (kunnen) leiden tot en / of geschikt

is voor het bereiken van het door de gebruiker van de Website gewenste doel.

Wandplankonline.nl aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, in welke

vorm dan ook geleden, die direct of indirect het gevolg is van handelingen of beslissingen die

gebaseerd zijn op informatie die op of via deze website is verkregen. Evenmin kunnen aan de

inhoud van deze website rechten worden ontleend.

Wandplankonline.nl is steeds bevoegd om de informatie op de Website of de informatie die

via de Website openbaar gemaakt wordt te wijzigen en / of aan te vullen of te verwijderen.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk

bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun

verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Op deze Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing, alle geschillen die ontstaan in

verband met of voortvloeiende uit deze disclaimer zullen aanhangig worden gemaakt bij de

bevoegde rechter te Almelo, dan - wel ter keuze van Wandplankonline.nl – de bevoegde

rechter.